Pismo ks. Michała Poniatowskiego z 12 maja 1782 roku do Szkoły Głównej Koronnej, AUJ, akta papierowe 12660

Po tym jak Kołłątajowi wytoczono proces przed sądem biskupim wyjechał z Krakowa, oddając się jako emeryt Szkoły Głównej pod protekcję Komisji Edukacji Narodowej. Komisja zaniepokojona o losy reformy wyznaczyła Ignacego Potockiego do oceny dotychczasowych działań Kołłątaja, któremu 10 maja 1782 roku wystawił bardzo pochlebną opinię.


Prezentowane pismo jest odpowiedzią na list Szkoły Głównej do KEN, z 20 kwietnia 1782 roku z prośbą o przysłanie na powrót Kołłątaja jako wizytatora, podpisany przez wszystkich profesorów.

Pismo ks. Michała Poniatowskiego z 12 maja 1782 roku do Szkoły Głównej Koronnej, AUJ, akta papierowe 12660