„Jako nauki najwyższym u wszystkich narodów są zawsze cenione szacunku, tak są przedmiotem, na którego opisanie jak najobszerniej autorowie rozciągać się zwykli… […] Między tymi wszystkimi biblioteka akademicka dla swojej dawności i bogactw pierwsze ma miejsce. Figura budynku na kształt krzyża o jednym ramieniu, jest obszerna i dosyć światła mająca, ozdobnie sklepiona, opatrzona w szafy powleczone kratami – i malowana, chociaż sztuką prostą, ale przyjemnie. W szafach książki […] pod alfabet są ułożone. […] Pierwszy początek Biblioteki był pewny akademik, imieniem Tomasz z Obiedzina, doktor i profesor św. Teologii w Akademii tutejszej, który prywatną biblioteka swoją, po większej części z rekopism złożoną, na początku wieku XVI do tej Sali wniósł.”


Emanuel Murray, Opisanie topografczne i filozoficzne Krakowa [fragment]