Aleksander Wawrzecki, Jan Jaśkiewicz (1749 – 1809), miniatura, laka na płytce, 1846, MUJ 7944
Jan Dominik Piotr Jaśkiewicz, z pochodzenia Ormianin, chemik, geolog i mineralog, nadworny lekarz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Razem z Kołłątajem i Śniadeckim realizator reformy Uniwersytetu Krakowskiego. W Szkole Głównej Koronnej objął katedrę historii naturalnej i chemii. Wspólnie z Janem Śniadeckim, rok po braciach Montgolfer, w 1784, skonstruowali pierwszy w Polsce balon. W 1787 r., podczas wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Collegium Maius, wygłosił wykład na temat rozwoju geologicznego Ziemi, stojący w opozycji do ówcześnie obowiązującej kosmologii biblijnej.
Aleksander Wawrzecki, Jan Jaśkiewicz (1749 – 1809), miniatura, laka na płytce, 1846, MUJ 7944