Protokół obrad Szkoły Głównej Koronnej z roku 1786-1789, AUJ rkps 27

Na stronie tytułowej: „Protokół obrad Szkoły Głównej Koronnej pod rządem wielmożnego [jegomosci] księdza Hugona Kołłątaia s. teologii i oboyga prawa doktora, kanonika katedralnego krakowskiego, wszystkich szkół i całego stanu akademickiego w koronie jeneralnego rektora, za sekretaryi jegomości pana Jana Śniadeckiego flozofi doktora, matematyki i astronomii profesora, dnia 7 lutego roku 1786 zaczęty.”

Protokół obrad Szkoły Głównej Koronnej z roku 1786-1789, AUJ rkps 27