Dominik Estreicher, portret prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego (1736 – 1794), olej na płótnie, kon. XVIII w., MUJ 2020

Michał Jerzy Poniatowski, herbu Ciołek, najmłodszy brat króla Stanisława Augusta, sekretarz wielki koronny,  biskup  płocki, ostatni prymas I Rzeczypospolitej. Odznaczony orderem Orła Białego. Po powołaniu Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa. Przyczynił się do uregulowania stanu majątkowego polskiej oświaty, po kasacji zakonu jezuitów i przejęciu ich majątków przez KEN.Zlecił Kołłątajowi zadanie zreformowania nauczania i fnansów Uniwersytetu Krakowskiego.

Dominik Estreicher, portret prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego (1736 – 1794), olej na płótnie, kon. XVIII w., MUJ 2020