Regestra spraw rektorskich z lat 1783-1795, AUJ rkps 26
Na stronie tytułowej: „Roku pańskiego 1783, za rektorstwa jaśnie wielmożnego jegomości księdza Hugona Kołłątaja kanonika katedralnego krakowskiego od prześwietnej Komisji Edukacyjnej do Szkoły Królestwa Głównej Akademii Krakowskiej  delegowanego wizytatora, tejże Szkoły wszystkich innych i całego stanu akademickiego w Koronie Generalnego rektora i sędziego ordynaryjnego zaczęty.”
Regestra spraw rektorskich z lat 1783-1795, AUJ rkps 26