Widok Collegium Phisicum (Kołłątaja), litografa na papierze, wg A. Bakałłowicza, ryt. P. Wroński. 1 poł. XIX w., MUJ 7539
Widok Collegium Phisicum (Kołłątaja), litografa na papierze, wg A. Bakałłowicza, ryt. P. Wroński. 1 poł. XIX w., MUJ 7539