Portret Kajetana Sołtyka (1715 – 1788), wg Bacciarelliego, Rzym, 1767, miedzioryt, MUJ 14115

Biskup krakowski, przeciwnik wyboru Stanisława  Augusta Poniatowskiego na króla Polski. W latach  1767 – 1773 więziony w Rosji „za obrazę majestatu Katarzyny II”. Pod koniec życia, z powodu choroby umysłowej, odsunięty od obowiązków biskupich. W 1765 roku przeprowadził wizytację Akademii Krakowskiej, antagonista Hugona Kołłątaja.

Portret Kajetana Sołtyka (1715 – 1788), wg Bacciarelliego, Rzym, 1767, miedzioryt, MUJ 14115