Ustanowienie Kommissyi nad edukacją młodzi narodowey szlacheckiey dozor maiącey. Dan w Warszawie Roku 1773 Miesiąca Października Dwudziestego Czwartego Dnia, BJ OSD 224785 IV B1
Ustanowienie Kommissyi nad edukacją młodzi narodowey szlacheckiey dozor maiącey. Dan w Warszawie Roku 1773 Miesiąca Października Dwudziestego Czwartego Dnia, BJ OSD 224785 IV B1