Warsztat krakowski, portret Józefa Alojzego Putanowicza (1737 – 1788), olej na płótnie, lata 80. XVIII w., MUJ 1877

Józef Alojzy Putanowicz, profesor teologii i filozofii. W 1765 roku powołano go w skład powstałej Komisji do spraw reformy wydziału filozoficznego. Był  autorem jej projektu, przedstawionego Komisji Edukacji Narodowej. Na tym projekcie oparł się Hugo Kołłątaj przystępując do reformy Uniwersytetu Krakowskiego. Pod koniec swojego życia zmuszony do opuszczenia mieszkania w Collegium Maius, znalazł schronienie w klasztorze oo. Kapucynów w Krakowie.


„Józef Putanowicz, człowiek z dowcipem i nauką, tłumaczący się czysto i wymownie w języku łacińskim, powróciwszy z Włoch, gdzie sławniejsze akademie  zwiedził, przedłożył Uniwersytetowi potrzebę odmiany w Fakultecie Filozoficznym i przywiódł te do skutku. Zaprowadzono kurs filozofii eklektycznej, której  Putanowicz był pierwszym i wybornym profesorem.
Jan Śniadecki o Józefie Putanowiczu

Warsztat krakowski, portret Józefa Alojzego Putanowicza (1737 – 1788), olej na płótnie, lata 80. XVIII w., MUJ 1877