Adam Szczepan Jagielski, Kalendarz polski y ruski

Kalendarz polski y ruski, w którym swięta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás siániá, szczepieniá, krwie puszczania, lekarstw zażywania, wschod y zachod słońca etc. należytym porządkiem połozone y opisane, na rok pański 1759, ktory iest według komputu rzymskiego po przybyszowym pierwszy, po przestępnym trzeci, a według greckiego komputu po przybyszowym drugi, po przestępnym trzeci, przez M. Adama Szczepana Iagielskiego, w Przesławney Akademii krakowskiey nauk wyzwolonych y flozofi dra, matematyki professora, bursy Smieszkowskiey seniora, J. K. Msci pierwszego uprzywileiowanego matematyka y sekretarza, z należytą pilnością wyrachowany.


1758, kod. pap., BJ ORkp 3002

Adam Szczepan Jagielski, Kalendarz polski y ruski