Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey, czyli Uwagi nad niektóremi tej Akademii dyssertacyami. Warszawa 1778, BJ OSD 4704 I
Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey, czyli Uwagi nad niektóremi tej Akademii dyssertacyami. Warszawa 1778, BJ OSD 4704 I