Rozbiór Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey. Warszawa, BJ OSD 42418 I
Rozbiór Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey. Warszawa, BJ OSD 42418 I