Tadeusz Konicz (Kuntze), portret Antoniego Żołędziowskiego (1711 – 1783), olej na płótnie, 1767, MUJ 2545

Antoni Żołędziowski, profesor teologii, hagiograf, kanonik krakowski, proboszcz kościoła p. w. św. Klemensa w Wieliczce. Siedmiokrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego, po raz pierwszy wybrany na semestr zimowy 1769/70. Ponownie sprawował ten urząd od 1777 roku do stycznia 1783, kiedy to insygnia i władzę rektorską przejął, wybrany kilka miesięcy wcześniej, Hugo Kołłątaj. Postulator kanonizacji Jana Kantego. Za jego rektoratu rozpoczęto reformę uniwersytetu, przeprowadzoną przez Kołłątaja z ramienia Komisji Edukacji Narodowej oraz zmieniono jego nazwę na Szkołę Główną Koronną.


 Kołłątaj wysoko go cenił i tak się o nim wyrażał:
"Między teologami znajduje się jmć ks. Żołędziowski, doktor teologii i kanonik krakowski, człowiek w wielu naukach biegły i znający gust dobry, który kilka razy już urząd sprawował rektora i bezsprzecznie pracuje nad wprowadzeniem do Akademii wolności filozofowania, zachęca młódź akademicką do dobrego w naukach gustu…"

Tadeusz Konicz (Kuntze), portret Antoniego Żołędziowskiego (1711 – 1783), olej na płótnie, 1767, MUJ 2545