Hugo Kołłątaj, Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej. Moje Smutki podczas długiej niewoli z Józefsztadzie, BPAUiPAN Rkps 232
Hugo Kołłątaj, Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej. Moje Smutki podczas długiej niewoli z Józefsztadzie, BPAUiPAN Rkps 232